Prva 24 sata dugoočekivane ukrajinske kontraofanzive mogla bi biti najduži dan za ukrajinske oružane snage, baš kao što je rekao nemački feldmaršal Ervin Romel pre očekivane savezničke invazije na Normandiju 1944. godine, znajući da će sama početna faza napad često oblikuje karakter bitke, odlučuje o pobedi ili porazu i određuje strateški efekat ofanzive. Kada je reč o Ukrajini, debata se uglavnom vodi o tome kada, gde i kojom snagom će ukrajinske snage izvršiti napad i koliki će uticaj na njega imati novo oružje koje im je isporučio Zapad.

Malo je verovatno da neko izvan ukrajinske Vrhovne komande zna da li Ukrajina trenutno ima odlučujuću prednost u odnosu na Ruse u municiji, broju trupa i logistici na bojnom polju. Poslednjih meseci rat se sveo na iscrpljenost – čini se da nijedna strana nema odlučujuću prednost i svaka pokušava da iscrpi drugu, a isti scenario se može očekivati i nakon što "ukrajinski dan D“ konačno počne, piše Foreign Polici.

Scenario iz oblasti Harkov

Međutim, Ukrajina će možda uspeti da izbegne pošast iscrpljivanja u prvim satima predstojeće ofanzive ako parališe rusko vojno rukovodstvo i unese paniku među ruske redove. Nematerijalni faktori – kao što su taktičko iznenađenje, vođstvo na bojnom polju i borbeni moral – verovatno će biti odlučujući u prva 24 sata od napada. U takvom scenariju, ukrajinske oklopne kolone bi probile slojevitu rusku odbranu, brzo napredovale u rusku pozadinu i ugrozile komandne i kontrolne čvorove kao što su vojni štabovi i centri za snabdevanje, pogoršavajući paniku i paralizu.

Ovaj slom na ruskoj strani viđen je i tokom munjevite ukrajinske kontraofanzive izvedene u septembru 2022. godine u oblasti Harkova. Ukrajinci su tada postavili uslove za kampanju artiljerijskih napada. Iako su Rusi primetili nagomilavanje Ukrajine, napadači su ih taktički iznenadili, povećali broj snaga, izazvali privremenu paniku i pokrenuli slom ruske komande i kontrole. Sve navedeno je odložilo brzo slanje ruskih rezervi koje su mogle da ojačaju liniju fronta. Kao rezultat, Ukrajina je za deset dana uspela da oslobodi više od 6.000 kvadratnih kilometara teritorije pod ruskom okupacijom. Prva 24 sata te ofanzive bila su odlučujuća jer je početno ukrajinsko napredovanje i iskorištavanje proboja fronta izazvali haos i paniku na ruskoj strani.

Ukrajina će u predstojećoj prolećnoj ofanzivi verovatno pokušati da ponovi munjevit karakter ofanzive izvedene u Harkovu. Postizanje taktičkog iznenađenja u prvim satima ofanzive biće ključno – čime se povećavaju šanse za lokalnu vatrenu nadmoć i povoljan odnos snaga, barem kratkoročno. Osim toga, u takvom scenariju, okupljanje ukrajinskih snaga ne bi moralo da ostane tajno – što je ionako teško izvodljivo s obzirom na satelitske snimke i sveprisutne dronove na bojnom polju.

Kako savladati rusku odbranu

A da bi rastegla ruske snage i sprečila koncentraciju neprijatelja, Ukrajina će morati da drži Rusiju u mraku o tome gde i kada se planira kontraofanziva. Istovremeno, Ukrajina mora da obezbedi da se lokacija izabrana za pokušaj proboja može brzo proširiti kako bi se omogućilo duboko prodiranje – na primer, brzim hvatanjem važnih puteva, raskrsnica ili železničkih čvorova.Ali prvo će morati da savladaju rusku odbranu.

A ukrajinski obaveštajac je detaljno opisao kako izgleda ruska odbrana na jugu zemlje – to je ogromna mreža minskih polja, betonski blokovi u obliku piramide poznati kao "zmajevi zubi“, protivtenkovski rovovi, zemunice i rovovi. Posle poraza u Harkovu i povlačenja od Hersona, Rusija je rasporedila veći broj trupa duž znatno kraće linije fronta.

Forin Polisi smatra da će Ukrajini biti veoma teško da postigne dovoljnu nadmoć da brzo uništi slojevitu rusku odbranu, a takođe će biti teško koncentrisati dovoljno trupa da brzo zauzme ruske položaje. Ukrajina treba da očisti tragove od nagaznih mina za tenkove i druga vozila, eliminiše "zmajeve zube“ i probije ruske rovove, za šta je potrebna posebna oprema i veštine.

Ukrajinci će možda imati veće šanse za uspeh ako nateraju Ruse da napuste svoje odbrambene pozicije bez velike borbe – možda tako što će ih ubediti da su njihovi položaji opkoljeni i da im sada preti opasnost da budu potpuno odsečeni i opkoljeni. To bi se moglo postići pronalaženjem mesta u ruskoj odbrani gde su slojevi slabiji, lokalizovanom i privremenom vatrenom nadmoćnošću i napredovanjem u pozadinu branilaca. Ovo je možda jedina realna opcija za Ukrajince kada je reč o brzom i dubokom strateškom prodoru.

Moral je ključan

U početnoj fazi kontraofanzive, taktičko vođstvo će biti od suštinskog značaja, posebno sposobnost da se donose i izvršavaju odluke na nižim komandnim nivoima kako bi se iskoristile različite mogućnosti na bojnom polju. Jer sve može da krene u pogrešnom pravcu – jedinice mogu da skrenu naopako, koordinacija može biti otežana zbog neprijateljskog ometanja komunikacija, a precizno određivanje neprijateljskih položaja je mnogo teže kada je sve u pokretu.

Liderstvo na bojnom polju je takođe ključno jer ima direktan uticaj na borbeni moral. Vojnicima koji ne veruju svojim vođama moral će vrlo brzo "ispariti“. A ako do toga dođe, među Ukrajincima bi mogla da izbije panika u početnoj fazi kontraofanzive. Mlađe taktičke vođe će morati da uoče slabosti u ruskoj odbrani i brzo ih iskoriste tako što će progurati što više oklopnih formacija kroz tu konkretnu lokaciju kako bi prodrle u pozadinu Rusije. To zahteva preuzimanje ogromnih rizika, za šta je apsolutno neophodno imati visoko motivisane trupe. Ko god da ima prednost u taktičkom vodstvu i moralu na početku napada verovatno će manje paničariti, dajući mu taktičku prednost koja će verovatno trajati duže od prva 24 sata.

A postoji još jedan faktor koji će odrediti uspeh kontraofanzive – u kojoj meri ruska strana može brzo da mobiliše svoju operativnu rezervu? To će se uglavnom utvrditi tokom prva 24 sata. Ako se putevi zakrče ruskim snagama u paničnom povlačenju, mobilne rezerve koje se drže u pozadini teško će stići do linije fronta na mestu proboja – ako takve ruske rezerve uopšte postoje.

Ukrajinci bi mogli da ostvare taktički uspeh ako uspeju da izazovu paralizu ruskog vojnog vrha i paniku među trupama, uzrokujući poraz u početnoj fazi kontraofanzive. A da li će to biti dovoljno za dugoročne strateške dobitke Ukrajine i konačnu pobedu u ratu je sasvim drugo pitanje.

(MONDO)