Rad od kuće, mogao bi da za mnoge u uslovima produžene epidemije bude jedina mogučnost obavljanja posla. Kakva su dosadašnja iskustva pokazuju ankete.

Sudeći prema anketama, jednu od njih imao je i hrvatski sajt 24.sata, zaposleni su zadovoljni kako je to ispalo u teškim opštim uslovima života.

Čak dve trećine radnika je reklo da im se rado od kuće dopao, i to uprkos tome što je gotovo polovina (45%) konstatovalo da se, zapravo, radili duže nego inače.

Pođednako kao i u kancelarijama ili drugim mestima gde rade, prema svojim radnim obavezama jednako se posvetila oko trećine (37%) ispitanih, a tek je svaki peti (18%) radio "manje nego inače".

Gledano iz ugla zaposlenih, kvalitet obavljenog posla je bio "odličan" kod 60% anketiranih, trećina smatra da su radila "zadovoljavajuće", a samo 6% je priznalo da su radili "površno".

Anketa

DA LI STE ZA RAD OD KUĆE?i

AKO IMAŠ DECU...

Faktor tišine tokom rada pokazao se kao veoma važan deo dobrog obavljanja posla, i to su ljudi istakli u anketi. Neki su imali problem s glasnim kolegama u kancelariji, druge ometaju deca kod kuće, pa je "ustanovljeno" pravilo - "Ako nemaš decu, radi od kuće - ako imaš beži u kancelariju".

I zbog svega toga ideju rada od kuće podržava 72% anketiranih. Da li će se ta praksa nastaviti i u kom obimu, zavisi od dva uslova – žestine i trajanja epidemija i promene stava poslodavaca prema radu od kuće.

Ako se epidemija ponovo zahukta, rad od kuće je neminovan ali i ako popusti, većeg obima bi mogli biti, jer strah poslodavaca se pokazao neosnovan.

Nepoverenje prema zaposlenima i gubitak kontrole glavni je dosadašnji razlog zašto rada od kuće inače nije bilo više. Da li će zaposleni kod kuće savesno raditi ili lenčari, pokazalo se kao besmisleno pitanje, kaže Alan Žepec, direktor svetodavne (koučing) firme LQ.

"Ljudi su od kuće većinom radili više nego kad su bili u kancelarijama i to znači da im se može verovati. Poverenje je jedan od ključeva motivacije kod ljudi", govori Žepec.

A kada im se da poverenje i ukloni kancelarijski stres zaposleni imaju, pokazalo se, više koncentracije na posao, pogotovo što znaju da će uštedeti na vremenu i novcu zbog putovanja, da mogu bolje da organizuju lično vreme. Doduše, video sastanci mogu da budu jednako dosadni i besmisleni ako ne i gori od onih "uživo".

A velike mogućnosti koje prića rad do kuće, kao varijanta rada na daljinu, ubrzo su otkrili i poslodavci. Kristinoa Priseker, konsultant za kadrove iz firme Flejm konalsting kaže da je jedna od njih i mogućnost zapošljavanja ljudi iz različitih gradova i zemalja, što otvara veću dostupnost pojedinih zanimanja. Tu su i moguće uštede za poslodavca u troškovima kancelarijskog prostora i troškova putovanja. Veliki japanski poslodavac i tehnološki džin Fudžicu je primer toga.

Korona pandemija će vremenom morati da popusti, ali će za sobom ostaviti "nasleđe" promenjene percepcije rada. Možda standard neće biti "rad od kuće" ali bi mogao biti "kombinovani rad".

Ideju o uvođenju kombinovanog radnog vremena podržava 78% ispitanih. U tom slučaju najčešće biraju petak kao dan koji bi odabrali da rade od kuće.

Budite bolje informisani od drugih, PREUZMITE MONDO MOBILNU APLIKACIJU.