Prelazak u drugu firmu, kao i prihvatanje prvog ili novog posla otvara brojna pitanja, a mnogima je jedno od najvažnijih, kad zaposleni ima pravo da koristi "godišnji". Kako je za MONDO naveo advokat Ozren Slović, radnici već posle mesec dana mogu da odu na odmor.

"Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca, kako je definisano članom 68 važećeg Zakona o radu", započeo je razgovor za MONDO advokat. 

Naš sagovornik objašnjava da zaposleni posle mesec dana ima pravo na "godišnji", ali samo na srazmerni deo odmora. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

"Ako zaposleni po ugovoru o radu, na primer, ima pravo na pun godišnji odmor od 24 dana, to podrazumeva da za celih 12 meseci rada ima pravo na 24 radna dana godišnjeg odmora. Međutim, ako je radio samo šest meseci, onda naravno nema pravo na sve dane godišnjeg odmora nego srazmerno broju meseci odnosno u konkretnom slučaju bi to bilo 12 radnih dana. Ako je radio samo mesec dana, onda bi u konkretnom primeru imao pravo na dva radna dana godišnjeg odmora", objasnio je za MONDO advokat Ozren Slović

Takođe, ako zaposleni da ili dobije otkaz posle nekoliko meseci, a nije ni stigao da koristi godišnji odmor, poslodavac je dužan da mu obračuna dane neiskorišćenog godišnjeg odmora u skladu sa navedenim članovima Zakona o radu i da neiskorišćeni godišnji odmor isplati u novcu, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

"Važno je napomenuti da je isplata godišnjeg odmora u novcu moguća isključivo posle prestanka radnog odnosa, zabranjeno je da se zaposleni i poslodavac u toku trajanja radnog odnosa, dogovore da se odmor ne koristi i da se isplati u novcu. Napominjem da je poslodavac dužan da zaposlenom omogući da iskoristi godišnji odmor, u suprotnom, zaposleni se može obratiti nadležnoj inspekciji rada ili advokatu radi pokretanja tužbe. Zastarelost za pokretanje tužbe radi naplate potraživanja iz radnih odnosa je tri godine", kazao je naš sagovornik.

Advokat je takođe za naš portal objasnio da je po Zakonu o radu minimalan broj dana godišnjeg odmora 20 za 12 meseci rada. Godišnji odmor se može koristiti jednokratno ili u delovima. Ukoliko se odmor koristi u delovima, prvi mora da traje najmanje dve radne nedelje neprekidno.

"Ostatak se mora iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne godine. Radna nedelja se računa kao pet radnih dana, dakle ne računa se vikend, što se takođe često pogrešno smatra. Čak i ako ste na bolovanju, to se smatra neprekidnim radom i imate pravo na godišnji odmor", zaključio je razgovor za MONDO advokat Ozren Slović.

BONUS VIDEO: 

kako uštedeti novac Tiktok/lukasbattle