Brojni podstanari u Srbiji imaju probleme sa vlasnicima stanova, a jedan od njih se požalio na Reditu tražeći savet od drugih korisnika društvene mreže. Navodi da se radi o prodaju nekretnine u kojoj stanuje.

Korisnik je napisao da je 1. februara 2024. sklopio ugovor o zakupu na godinu dana a da je u obavezi da u njemu ostane šest meseci. "Zanimaju me neke specifičnosti u vezi prodaje tog stana. U članu 5 stoji da u slučaju prodaje nekretnine zakupodavac treba da me obavesti minimalno tri meseca unapred. Ja sam u kontaktu sa zakupodavcem preko Vibera, i ni mesec dana nakon useljenja mi je poslao poruku da će doći neko da pogleda stan i da nije siguran da li hoće da proda, već da će me blagovremeno obavestiti", započeo je pisanje korisnik.

Naveo je da je stekao utisak da je vlasnik dobio ponudu za stan od nekoga koga poznaje i da od toga nije bilo ništa. Međutim, posle nekog vremena vlasnik ga je ponovo kontaktirao obaveštavajući da će još neko doći da pogleda stan. Nakon toga je podstanar pronašao i na oglasima da se stan prodaje.

"Moje pitanje je da li ove poruke spadaju u obaveštenje o prodaji, i da li su ta tri meseca počela da teku? Ili se to odnosi na momenat sklapanja ugovora o prodaji? I da li ja mogu da prekinem ugovornu obavezu pre isteka tih obaveznih šest meseci i ako prekinem da li ću morati da isplatim još tih nekoliko meseci?", napisao je.

Brojni korisnici Redita odgovorili su podstanaru. "Na poruku mu odgovori da te ne ometa u korišćenju stana i da potencijalne kupce u razgledanje stana može da dovodi nakon što se iseliš iz stana. Za sada mu ne pominji raskid ugovora u porukama", "Ja ne vidim problem sa ovim. Bio sam podstanar u stanu koji je bio na prodaju. Ja sam insistirao da ako neko dolazi da pogleda stan da ne sme da dira moje stvari i da ne sme da ulazi obuven u stan. Kad je stan prodat novi vlasnici su morali čekati taj jedan mesec (koliko je bilo dogovoreno) kako bih ja izašao iz stana a oni preuzeli isti", samo su neki od odgovora.

Advokat Lazar Borozan objasnio je za portal MONDO da vlasnik stana, odnosno zakupodavac ima pravo da proda svoj stan nezavisno od postojanja zakupa i njegovog trajanja. "Međutim u tom slučaju ako se prodaje stan ili se poklanja ili se na drugi način prometuje stan koji već koristi zakupac u trenutku tog prometovanja novi vlasnik stana stupa na mesto nekadašnjeg vlasnika, odnosno zakupodavca. U svakom slučaju ako se otuđi stan koji u trenutku otuđenja koristi zakupac nastavlja se ugovor o zakupu sa novim vlasnikom stana koji stupa na mesto ranijeg vlasnika odnosno zakupodavca. To reguliše Zakon o obligacionom odnosima i on propisuje da se u suštini prenose prava i obaveze ranijeg vlasnika", kazao je.

Lazar Borozan
Privatna arhiva Lazar Borozan

Naš sagovornik objašnjava da je novi vlasnik stana u obavezi da poštuje dužinu ugovora koji je prethodni vlasnik potpisao sa zakupcem. "Ugovor sa novim vlasnikom se po sili zakona, odnosno zakonskoj regulativi, nastavlja nezavisno od otuđenja. Eventualno bi bilo drugačije da se u samom ugovoru ugovorilo na jedan baš decidan i neposredan način da će se tada raskinuti ugovor ali mislim da u ovom ugovoru nije baš ugovoreno na taj način. Smatram da ovim ugovorom o zakupu nije omogućeno vlasniku stana da u budućnosti tvrdi kako je zakup prestao da važi otuđenjem, odnosno promenom vlasnika.

Čak i da jeste tako definisano ugovorom, mislim da taj rok ne bi krenuo da teče od trenutka obaveštenja da će neko da pogleda stan ili da će se nekom prodati već samo od trenutka kad se proda stan. Svaki rok mora da kreće od jasnog vremenskog trenutka. Prodaja stana je jasan vremenski trenutak.

Što se tiče zakupnine, u principu ako je određeno da mora da se plaća šest meseci zakupnina, onda bi to zaista bila ugovorna obaveza zakupca, odnosno on jeste u toj obavezi. On ništa ne bi trebalo da izgubi, on bi samo nastavio da koristi zakup i da plaća novom vlasniku na isti način kao i starom, u istom roku i u istom novčanom iznosu. Ne vidim da bi bilo razloga da prekine ugovornu saradnju, s tim što u slučaju promene vlasnika stana, zakupac uvek ima izbor da raskine ugovor i u tom slučaju ne plaća zakupninu za buduće mesece", zaključio je razgovor za MONDO advokat Lazar Borozan.

BONUS VIDEO: 

"STANODAVCE ŠTITI SAMO JEDNA STVAR OD BAHATIH PODSTANARA" Advokat: Proces može da potraje i do dve godine, BEZ OVOGA je nemoguće Kurir TV