Učesnici konferencije su se saglasili da lokalne samouprave iako imaju zakonsku obavezu i dužnost da rade na unapređenju bezbednosti saobraćaja, to rade na jako niskom nivou.

Profesor dr Krsto Lipovac je naglasio da je Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji dobro propisao nadležnosti i odgovornosti, obavezu osnivanja lokalnih tela za bezbednost saobraćaja, održiv način finansiranja aktivnosti u bezbednosti saobraćaja (30 % novca od kazni ide na račun jedinica lokalne samouprave), a na državnom nivou postoji uprava saobraćajne policije koja dobro pokriva sve jedinice lokalne samouprave, kao i Agencija za bezbednost saobraćaja koja posebnu pažnju posvećuje saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Lokalna tela za bezbednost saobraćaja imaju odličnu priliku da osmisle, sprovode i koordiniraju sve aktivnosti na lokalu. Zakonom su propisani: obaveza osnivanja loaklnih tela za bezbednost saobraćaja, obaveza namenskog korišćenja sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje, način raspodele ovih sredstava, namena ovih sredstava, obaveza donošenja strategija i akcionih planova bezbednosti saobraćaja, obaveza donošenja godišnjih programa bezbednosti saobraćaja i izveštavanja o realizaciji programa, praćenje realizacije strateških dokumenata itd. Sve veći broj gradova i opština prihvata koncept strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja, priprema, usvaja i sprovodi mere i aktivnosti prema strateškim dokumentima...

Ove jedinice lokalne samouprave imaju bolje rezultate i uspostavljaju održivo i trajno upravljanje bezbednošću saobraćaja.

Ocenjeno je da postoji značajan broj opština i gradova koji nisu primenili ovakav koncept, nemaju strateške dokumente, ne donose godišnje programe bezbednosti saobraćaja, pa čak i nenamenski koriste novac od kazni za saobraćajne prekršaje.

Ovo bi se odnosilo na sve lokalne samouprave u Timočkoj krajni. Tragično je da ovi gradovi i opštine nemaju svoje predstavnike na ovakvim konferencijama, i to nam dosta govori o (ne)zainteresovanosti, (ne)stručnosti i (ne)znanju lica koja su zadužena u ovim lokalnim samoupravama na poslovima u vezi sa bezbednošću u saobraćaju.

FOTOGRAFIJE SA DOGAĐAJA

Igor Velić/Mondo Bezbednost u saobraćaju

Budite bolje informisani od drugih, PREUZMITE MONDO MOBILNU APLIKACIJU.

/autor: Igor Velić/